การฝึกสมรรถภาพ

การฝึกสมรรถภาพ ที่ดีควรทำอย่างไรบ้าง

การฝึกสมรรถภาพ

การฝึกสมรรถภาพ สมรรถภาพทางปัญญา เป็นการผสมผสานการฝึกทางกายภาพ และทางปัญญาเข้าด้วยกัน สมองของคุณจะได้รับการฝึกฝน ให้แข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือ จากการออกกำลังที่ใช้พลังทางปัญญา หากต้องการฝึกสมองให้หลักแหลม และหลีกเลี่ยงความผิดปกติ ของระบบประสาท เช่น สมองเสื่อมตอนที่คุณอายุมาก คุณจะต้องฝึกสมองไปพร้อมๆ กับร่างกายของคุณ ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ มีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาสภาพสมอง ประชากรที่เด็กกว่าก็พยายามที่จะ “ปรับเปลี่ยน” โปรแกรมการออกกำลังกาย ของพวกเขาให้สนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซึ่งทำงานพร้อมกับกิจกรรมทางร่างกาย จะรวมอยู่ในการฝึกสมรรถภาพทางปัญญาด้วย

หลัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

สมรรถภาพทางกาย เป็นความสามารถของบุคคลทั่วไป ในอันที่จะใช้ระบบต่างๆ ในการทำกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับการแสดงออก ซึ่งความสามารถทางร่างกายนั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกสมรรถภาพ และสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติได้ ในเวลาอันรวดเร็ว เราจะทราบได้ว่า เรามีสมรรถภาพทางกายในด้านใดมากหรือน้อย ก็โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย แบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อเรามีสมรรถภาพทางกายในด้านใดน้อย เราก็สามารถเสริมสร้างขึ้นมาได้ ด้วยการกำหนดการฝึก หรือออกกำลังกายต่อไป

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เป็นการปรับปรุงสภาวะของร่างกายให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่สูง และมีการประสานงานกันของระบบต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ปัจจัยที่ทำให้คนเรา ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปกติสุข ได้แก่ อาหาร น้ำ อากาศ แสงแดด การออกกำลังกาย การพักผ่อน และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเห็นได้ว่า การออกกำลังกาย นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหว อันเป็นบ่อเกิดแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ

ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผลทางมุมกลับที่เกิดขึ้น ก็คือการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมา เช่น ความอ้วน โรคความดันเลือดสูง โรคเกี่ยวกับหัวใจ เป็นต้น

การออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น รูปร่างดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ ช่วยให้ผู้มีอาการผิดปกติมีอาการดีขึ้น

ระบบการขับถ่ายดีขึ้น นอนหลับได้ดีขึ้น พลังทางการมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้น Ttmtprosport หัวใจที่ดีขึ้น ปอดที่ดีขึ้น และหลอดเลือดทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ช่วยให้อาการของโรคหลายโรคดีขึ้น ช่วยให้ตั้งครรภ์และคลอดได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลเพราะมีแอนติบอดีสูง สรุปแล้วก็คือความมีสุขภาพดีนั่นเอง

ประเภทของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายมีหลายลักษณะ ในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะวิธีฝึกได้ดังนี้

การออกกำลังกายแบบ (Isometric Exercise) เป็นการออกกำลังกาย โดยการเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกายเลย ได้แก่ การเกร็งกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งสักครู่ แล้วคลายกล้ามเนื้อ และเกร็งใหม่ทำสลับกัน หรือการออกแรง ดัน ดึงวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น การดันกำแพง ดันวงกบประตู หรือพยายามยกเก้าอี้ตัวที่เรานั่งอยู่ เป็นต้น

การออกกำลังกายแบบ (Isometric Exercise) เป็นการออกกำลังกายต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวหรือคลายตัวด้วย ซึ่งหมายถึง มีการเคลื่อนไหวข้อต่อหรือแขนขาด้วย

ได้แก่ การยกหรือวางสิ่งของการออกกำลังกายแบบไอโซคิเนติก เป็นการออกกำลังกาย โดยให้ร่างกายต่อสู้กับแรงต้านทานด้วยความเร็วคงที่ นับเป็นการออกกำลังกายแบบใหม่

เช่น การวิ่งบนลู่กล หรือการขี่จักรยานวัดงาน เป็นต้น อาหารเสริม การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นการออกกำลังกายโดยใช้พลังงาน ATP ที่สะสมอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อ

ได้แก่ การออกกำลังกายเบาๆ หรือการออกกำลังกายที่หนักในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ยกน้ำหนัก วิ่งเร็ว 100 เมตร การฝึกแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะใช้วิธีการฝึกน้ำหนักหรือฝึกแบบมีช่วงพักเข้าช่วย ซึ่งโอกาสที่จะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดมีสูง การอบอุ่นร่างกายจึงมีความสำคัญมากโดยหลัก “FITT” ดังนี้

 • F = Frequency ความถี่ของการฝึก 2-3 วันต่อสัปดาห์
 • I = Intensity ความเข้มของการฝึกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของ HRmax
 • T = Time ระยะเวลาของการฝึกแต่ละครั้ง 3-5 นาที
 • T = Type ชนิดของกิจกรรมที่ฝึกควรสอดคล้องกับกีฬาที่เล่น

ประโยชน์ของของการมีสมรรถภาพทางกาย การฝึกสมรรถภาพ

ประโยชน์ทั่วไป

 • ทำให้ทรวดทรงดี
 • ร่างกายมีความต่อต้านทานโรค
 • ระบบต่างๆ ทำงานมีสิทธิภาพขึ้น
 • การตัดสินใจดีขึ้น
 • มีทักษะดีขึ้น

ประโยชน์ทางร่างกาย

 • กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
 • กล้ามเนื้อมีความทนทาน
 • อัตราการเต้นของหัวใจมีจำนวนครั้งน้อยลง แต่การสูบฉีดของหัวใจมีสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • การควบคุมอุณหภูมิร่างกายดีขึ้น
 • ความอ่อนตัวดีขึ้น
 • กล้ามเนื้อฉีดขาดได้ง่าย
 • พลังกล้ามเนื้อสูงขึ้น
 • ความสัมพันธ์ในการใช้มือใช้เท้าดีขึ้น
 • การประกอบกิจกรรมในแง่ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง กระโดด มีประสิทธิภาพหยิ่งขึ้น
 • การทรงตัวดีขึ้น

ประโยชน์ต่อครอบครัว

 • ทำให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น
 • ลดรายจ่ายที่ต้องใช้ในการเจ็บป่วย
 • เป็นแบบอย่างให้เสมาชิกในครอบครัวหันมาดูแลสุขภาพ

ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

 • ช่วยลดงบประมาณด้านสาธารณสุข
 • พัฒนาประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรประเทศดีขึ้น
 • ประชากรที่มีคุณภาพทำให้ประเทศชาติพัฒนาใหม่ในทุกๆด้าน

ประโยชน์ทางเกี่ยวกับประกอบอาชีพ

เป็นที่ยอมรับกันว่าสมรรถภาพทางกายมีบทบาทและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อการทำ เวย์ โปรตีน TMT งานทุกอาชีพ เนื่องจากการมีสมรรถภาพทางกายดีช่วยให้คนเราสามารถประกอบอาชีพได้

เป็นระยะเวลานานและมีปริสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้คนเรามีความสามารถที่จะต่อสู้กับความยุ่งยากในชีวิตไม่ เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ และสามารถปรับจิตใจและอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพของแต่ละบุคคลได้ สมรรถภาพทางกายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพ

ประโยชน์ด้านการกีฬา

ในการคัด เลือกนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันระดับนานาประเทศ หรือ ระดับโลก ปัจจัยสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือ สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่

คงไม่มีใครคัดเลือกนักกีฬาที่เก่ง แต่สมรรถภาพทางกายไม่ดีเพราะขาดการฝึกซ้อม แต่ถ้าหากมีนักกีฬาที่ชนะเลิศและมีสถิติใกล้เคียงกัน แน่นอนผู้ทำการคัดเลือกก็ต้องเลือกนักกีฬาที่มีสมรรถภาพทางกายดีกว่า โดยทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้าน

สมรรถภาพทางปัญญา

เรามีวิธีสนุกๆ ที่จะผสมผสานการฝึกสมรรถภาพทางปัญญาให้เข้ากับแผนการออกกำลังกายของคุณ

1. หากิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมที่หลากหลายเป็นทักษะที่ถูกใช้โดยกลุ่มคนที่มีความรอบรู้ ลองใช้กิจกรรมแบบจับคู่ ซึ่งทำกิจกรรมทางกายไปพร้อมๆ กับกิจกรรมทางปัญญาที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย นี่คือตัวอย่างบางส่วน

 • เดินในขณะที่นับถอยหลังจาก 100
 • ทำชุดการฝึกซ้ำๆ พร้อมกับบอกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K
 • คิดเลขหรือคูณในใจขณะที่วิ่งออกกำลังกาย

สมองของคุณเต็มไปด้วยเลือด ออกซิเจน กลูโคส และนิวโรโทรฟินซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้และพัฒนาสมาธิของคุณ ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องทำคู่ไปด้วยคือควรออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก

2. การออกกำลังกายแบบนาฬิกา

ลองนึกภาพว่าห้องนั้นเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ และคุณกำลังยืนอยู่ตรงกลางหน้าปัดนาฬิกา ให้ผู้ฝึกสอนของคุณบอกเวลา และคุณต้องก้าวหรือพุ่งเข้าหาเวลานั้นบนนาฬิกา

แล้วก็กลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของคุณอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถผสานรูปแบบต่างๆ ได้เช่น การก้าวเท้าซ้ายไปที่ตัวเลขคู่ และเท้าขวาที่ตัวเลขคี่ หรือทำท่าทางแตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกัน

เช่น แทงปลาไหลที่เวลา 12:00 น. หรือกระโดดหมอบที่เวลา 3:00 น. และเพื่อทำให้มันซับซ้อนมากขึ้น ลองหันไปทางซ้าย 90 องศา และหันหน้าเข้าที่ 9:00 นาฬิกาบนหน้าปัด ออกกำลังกายในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีก แต่เปลี่ยนการวางแนวพื้นที่ คุณจะต้องจำให้ได้ว่าด้านใดคือเวลา 12:00 น.

และด้านใดเป็นเวลา 6:00 น. การออกกำลังกายนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการได้ยิน ความทรงจำ เวลาในการตอบสนอง ความสมดุล และการทำงานแบบเป็นคู่ การประสานงาน และการออกกำลังกาย ของระบบประสาทอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีอยู่ รวมไปถึง วิธีการที่พวกเขาใช้ออกกำลังกาย การฝึกสมรรถภาพ

3. ไซม่อนเซย์

ไซม่อนเซย์เป็นเกมโปรดตลอดกาลในวัยเด็ก แล้วคุณจะใช้เกมในวัยเด็กเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางปัญญาของคุณได้อย่างไร ให้ใครสักคนเป็นไซม่อน และให้เขาออกคำสั่งที่คุณต้องทำ ไซม่อนจะให้กิจกรรมทางกายหนึ่งอย่าง และกิจกรรมทางปัญญาอีกอย่างเป็นคำสั่ง

เช่น ไซม่อนพูดว่า 4 + 9 ได้เท่าไร ให้กระโดดไปเท่านั้น คุณก็ต้องคำนวณว่า 4 + 9 = 13 ในใจ แล้วกระโดด 13 ครั้ง ไซม่อนพูดว่า 10 – 3 ได้เท่าไรสควอทเท่านั้นครั้ง

ดังนั้นคุณต้องคำนวณในใจว่า 10 – 3 = 7 และทำสควอท 7 ครั้ง นี่คือการออกกำลังกาย ด้วยความเข้มข้นต่ำเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางปัญญา มันเป็นเทรนด์ใหม่ของปัจจุบันนี้

และการเสริมสร้างสุขภาพจิต ด้วยความช่วยเหลือของการออกกำลังกาย ยังคงอยู่ในระหว่างการวิจัย แต่ความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่าง การออกกำลังทางกาย และปัญญาจะสามารถพัฒนาสุขภาพ อาหารเสริม โดยรวมของคุณได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *