ความคล่องตัว

ความคล่องตัว ความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ความคล่องตัว

ความคล่องตัว ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการเล่นฟุตบอลซึ่งต้องมีการเคลื่อนที่ในหลายทิศทางและหลายรูปแบบ ความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียทิศทางของการควบคุมความเร็ว การทรงตัวหรือร่างกาย เช่นเดียวกับองค์ประกอบของการออกกำลังกายอื่น ๆ ดังนั้น นักกีฬาควรจะต้องตอบสนองต่อคำสั่งเปลี่ยนแปลงทิศทาง

การพัฒนาความสามารถของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ด้านความคล่องแคล่วว่องไวนั้นจะเป็นผลให้นักกีฬามีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และรักษาสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกเพิ่มทักษะทางร่างกายในด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาหรือการฝึก จะทำให้สามารถตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางได้อย่างว่องไว และมีการตอบสนองต่อระบบประสาทสั่งการได้ดีอีกด้วย ความคล่องตัว

โดยการฝึกการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการผิดพลาดและเกิดอาการบาดเจ็บน้อยที่สุด ซึ่งการฝึกนั้นจะต้องมีความควบคู่กัน เนื่องจากจะมีการส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกายในการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาตอบสนองต่อกีฬาที่เล่นอย่างรวดเร็ว เช่น การกระโดดปัดลูกบอลหรือเลี้ยงฟุตบอลหลบคู่ต่อสู้ การที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้การคล่องตัวจึงเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเล่นกีฬาหลายชนิดและจะทำให้สามารถประสบผลสำเร็จในการแข่งขันได้

กีฬาฟุตบอล

ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการเล่นตั้งแต่สมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสิทร์ เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชบริพารไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรกคือ “เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)” หรือ ที่ประชนชาวไทยมักเรียกชื่อสั้นๆว่า “ครูเทพ” ซึ่งท่านได้แต่งเพลงกราวกีฬาที่พร้อมไปด้วยเรื่องน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เชื่อกันว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้จะต้องเป็น “เพลงอมตะ” และจะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2454-2458 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการครั้งแรก เวย์ โปรตีน TMT เมื่อท่านได้นำฟุตบอลเข้ามาเล่นในประเทศไทยได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมาย โดยหลายคนกล่าวว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศร้อน เหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศหนาวมากกว่า และเป็นเกมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นและผู้ชมได้ง่าย ซึ่งข้อวิจารณ์ดังกล่าวถ้ามองอย่างผิวเผินอาจคล้อยตามได้ แต่ภายหลังข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ได้ค่อยหมดไปจนกระทั่งกลายเป็น กีฬายอดนิยมที่สุดของประชาชนชาวไทยและชาวโลกทั่วทุกมุมโลก

วิธีเล่นฟุตบอล

จำนวนผู้เล่น การแข่งขัน เล่นโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู จะไม่อนุญาตให้ทีมทำการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นทีมใดน้อยกว่า 7 คน

การแข่งขันที่เป็นทางการ
ในการแข่งขันที่เป้นทางการภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์หรือสมาคมแห่งชาตอ การเปลี่ยนผู้เล่นทำได้มากที่สุด 3 คน ระเบียบการแข่งขันจะต้องระบุจำนวนผู้เล่นสำรองที่ส่งชื่อไว้ว่าส่งได้จำนวนเท่าใด จาก 3 คน ถึงมากที่สุด 7 คน

ระยะเวลาของการแข่งขัน และช่วงเวลาของการเล่น

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 45 นาทีเท่ากัน ยกเว้นได้มีการพิจารณาตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างผู้ตัดสินกับทีมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ทีม การตกลงต่าง ๆ ต้องทำการแก้ไขก่อนเริ่มทำการแข่งขันและต้องทำตามระเบียบของการแข่งขันด้วย (ตัวอย่างเช่น การลดเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งเหลือ 40 นาที เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ)

พักครึ่งเวลา
1. ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา
2. การพักครึ่งเวลาต้องไม่เกิน 15 นาที
3. ระเบียบการแข่งขันต้องระบุไว้ชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด
4. เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสินเท่านั้น
จำนวนผู้เล่น การแข่งขัน เล่นโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู จะไม่อนุญาตให้ทีมทำการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นทีมใดน้อยกว่า 7 คน

กติการฟุตบอล

 • สนามฟุตบอลจะต้องเป็นสนามหญ้ารูปที่เหลี่ยมผืนผ้า และมีเส้นในสนามทั้งหมดเป็นสีขาว
 • ลูกฟุตบอล ต้องเป็นลูกกลม ทำมาจากหนัง หรือวัสดุอื่นตามความเหมาะสมและต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น
 • ผู้เล่นทั้งสองทีมต้องมีตัวจริงและตัวสำรอง โดยตัวจริงมี 11 คน และมีตัวสำรองไม่เกิน 7 คน
 • ผู้เล่นจะต้องใส่เสื้อทีมสีตัดกันอย่างชัดเจน ยกเว้นผู้รักษาประตู
 • ผู้คอยควบคุมการแข่งขันคือผู้ตัดสินหรือกรรมการ การไดเอท และมีผู้ช่วยผู้ตัดสินให้ความช่วยเหลือ
 • ผู้ช่วยผู้ตัดสินมีหน้าที่ในการเป็นผู้คอยชี้แนะหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ตัดสินหรือกรรมการในสนาม
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลมี 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือครึ่งแรก และครึ่งหลัง แต่ละครึ่งมีเวลา 45 นาทีโดยไม่รวมการทดเวลาและพักครึ่งได้ไม่เกิน 15 นาที
 • ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อกระดอนจากเสาประตู คานประตู ธงมุมสนาม เข้ามาในสนามการแข่งขัน
 • ลูกบอลจะอยู่นอกการเล่นเมื่อลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปหมดทั้งลูก และเมื่อผู้ตัดสินสั่งหยุดเกม
 • การนับคะแนนในการยิงเข้า 1 ลูกให้นับได้ว่าคือ 1 แต้มหรือ 1 ประตูผู้ชนะคือทีมที่ได้แต้มหรือประตูมากกว่าแต่ถ้าแต้มหรือประตูเท่ากันให้ถือว่าเสมอ
 • ตำแหน่งล้ำหน้าคือ ผู้เล่นที่อยู่ในตแหน่งล้ำหน้าได้สัมผัสกับลูกบอล โดยผู้ตัดสินเห็นว่ามีส่วนร่วมในการเล่นอย่างชัดเจน แต่จะไม่ถือว่าล้ำหน้าในกรณีที่ลูกบอลถูกเตะออกมาจากประตูหรือเตะมุม หรือจากการทุ่ม
 • การทำโทษในการแข่งขันฟุตบอลมี 3 แบบคือ ตักเตือน ใบเหลือง และใบแดง
 • ฟรีคิก จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เล่นทำฟาล์วนอกกรอบเขตโทษ TMT whey protien การเตะฟรีคิกผู้เล่นจะนำลุกบอลมาตั้งเตะในจุดที่ผู้เล่นทำฟาล์ว
 • ลูกโทษ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำฟาล์วในกรอบสีเหลี่ยมหน้าประตู ทำให้เสียลูกโทษ
 • การทุ่ม คือการโยนลูกบอลเข้าไปในสนามจากเส้นข้างบริเวณที่ออก
 • โกลคิก คือ ลูกที่ผู้รักษาประตูตั้งเตะจากเขตประตู ในกรอบเขตประตู
 • การเตะมุม เกิดขึ้นเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปยังนอกสนาม ไม่ว่าจะกลิ้งหรือลอยออกไปนอกสนามก็ตาม โดยผู้รักษาประตูเป็นคนสัมผัสบอลคนสุดท้ายก่อนลูกออก เมื่อได้ลูกเตะมุมผู้เตะต้องตั้งบอลในเขตเตะมุม ใกล้กับธงมุมและเมื่อเตะลูกออกจะต้องไม่ทำให้ธงเคลื่อนที่ ในการเตะมุมถ้าเตะทีเดียวแล้วลูกเข้าประตูให้นับว่าเป็นประตู ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามกับผู้เตะมุมจะเข้าใกล้ผู้เตะมุมน้อยกว่า 10 หลาไม่ได้นอกจากผู้เตะจะเตะลูกไปไกลแล้วอย่างน้อยเท่ากับระยะรอบวงของลูกจึงจะเริ่มเล่นต่อไปได้ และจะเล่นลูกนั้นซ้ำไม่ได้จนกว่าลูกนั้นจะถูกตัวของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก่อน

การแต่งกาย

 • เลือกสีที่เข้ากับของทีมเมื่อเลือกเสื้อที่คุณจะสวมใส่ด้านล่าง (สีขาวและสีดำดูดีกว่าทุกอย่าง)
 • ผู้รักษาประตูควรใช้สีที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของทีมเพื่อแยกความแตกต่างของตัวเอง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารองเท้าบูทของคุณพอดี
 • อย่าใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงที่อบอุ่น พวกเขาจะให้ความร้อนมาก
 • หากคุณเป็นผู้รักษาประตูให้ใช้ถุงมือที่ให้ความสบายเพื่อควบคุมมือของคุณให้ได้มากที่สุด
 • ขอแนะนำให้สวมยามหน้าแข้งและบางครั้งพวกเขาจำเป็นต้องเล่นฟุตบอล วันของคุณอาจถูกทำลายได้หากพวกเขา
 • ควรพันผ้าพันแผลคุณไว้ไม่ให้ใส่ยามหน้าแข้ง
 • ขอแนะนำให้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ในแต่ละฤดูกาล
 • แต่ละทีมควรออกแบบเสื้อของตัวเอง
 • คนส่วนใหญ่ใช้ Adidas หรือ NIKE อย่างไรก็ตามมีคนอื่นที่ชอบ Puma หรือแบรนด์อื่น ๆ
 • หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่คุณควรแต่งตัวถามผู้ตัดสินหรือตรวจสอบหนังสือกฎ

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลมีอะไรดีบ้าง

 1. หลังจากได้รู้เทคนิควิธีการเล่นมาหลายบทความแล้ว วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ในการเล่นฟุตบอลกันบ้าง ว่ากีฬาชนิดนี้นั้นเล่นแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดีไม่ดียังไงมาดูกันเลย
 2. เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดีเพราะในเกมการเล่นนั้น ผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบ และต้องคิดอยู่ตลอดเวลาในการออก รับ-ส่งบอล
 3. ช่วยทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนโลหิตดีขั้นเพราะการเล่นฟุตบอลนั้นจะได้ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งหมด
 4. กีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบ ทุกชนิด เช่น การวิ่งหลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วยทำให้ได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกส่วนจริง ๆ
 5. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฏ กติกา ผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏ ความคล่องตัว กติกาการแข่งขัน ดังนั้นการเล่นฟุตบอล ช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดกลั้น อดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้
 6. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะเพราะในเกมการแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องมีความเข้าใจ สามัคคีกันถึงจะพาทีมไปถึงชัยชนะได้
 7. สำหรับผู้เล่นฟุตบอลที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชาติ ยังเป็นหนทางที่ทำให้คนรู้จัก อันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกทางหนึ่ง
 8. เบิร์นไขมัน ลดอ้วน การเล่นฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ เลยทีเดียว ทั้งนี้ ก็เพราะการที่นักฟุตบอลต้องวิ่งตลอดทั้งเกม ทั้งเตะ ทั้งกระโดดโหม่งลูกฟุตบอล เป็นอะไรที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อค่อนข้างมาก ร่างกายต้องดึงพลังงานมาใช้มาก เล่นเป็นประจำรับรองว่าน้ำหนักลดแน่ๆ
 9. พัฒนาสมอง การเล่นฟุตบอลยังช่วยฝึกฝนทักษะด้านการใช้สมาธิ ในการอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ออก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอล ผ่านบอล เพื่อให้ทีมได้เปรียบคู่ต่อสู้ การไดเอท
 10. สร้างความมั่นใจ การที่หนุ่มๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำพาความมั่นใจไปสู่การทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และ เพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *