การฝึกกีฬา

การฝึกกีฬา เป็นการทำให้สุขภาพดี ที่ทุกคนควรได้รู้

การฝึกกีฬา

 

การฝึกกีฬา ทักษะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงความสามารถของนักกีฬา นักกีฬาที่มีระดับทักษะดีจะแสดงความสามารถออกมาได้ดีแต่การที่นักกีฬาจะแสดงความสามารถทางทักษะได้เท่ากับระดับความสามารถที่ตนเองมีอยู่นั้นต้องอาศัยสมรรถภาพทางกายอาทิ ความแข็งแรงความอดทน พลังหรือกำลังความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น และสมรรถภาพทางจิต อาทิ การรู้จกัควบคุมความตื่นเต้นและความวิตกกังวล การสร้างสมาธิการสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงกระตุ้น ต่างๆ เป็นต้น

ทักษะที่จำเป็นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน

กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาต้องใช้ทั้งความสามารถเฉพาะตัวการเล่นกีฬาประสานงานกันเป็นทีมทักษะเบื้องต้นต่างๆที่ใช้ในการฝึกจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ดี นอกจากนี้แล้วกีฬาแบดมินตันยังเป็นกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน ต้องใช้แบดมินตันในการตีลูกแบดมินตันดังนั้นทักษะการใช้อุปกรณ์เป็นทักษะพื้นฐานเริ่มการ ต้องใช้แบดมินตันในการตีลูกแบดมินตันดังนั้นทักษะการใช้อุปกรณ์เป็นทักษะพื้นฐานเริ่ม ต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตันดังนี้

ทักษะในการยืน

การยืนนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการทรงตัวก่อนเริ่มเล่น TMT whey protien หากผู้เล่นทรงตัวไม่ดีการตีลูก ซึ่งเป็นทักษะต่อเนื่องจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหลักการในการยืนทรงตัวนั้นคือ

 1. ยืนโดยใช้เท้าข้างหนึ่งข้างใดอาจเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามแต่ขณะโดยให้เยี่ยงไปข้างหลังเพื่อให้เท้าการยืนกว้างขึ้นการทรงตัวจะดีขึ้นด้วย
 2. การยืนนั้นต้องใช้น้ำหนักลงไปเท้าไม่ยืนโดยน้ำหนักตกลงที่เส้นทางในลักษณะของการยื่นแบบเท้าตายทั้งนี้เพราะจะไม่คล่องตัวในการเคลื่อนไหวและการสไลด์เข้าไปยังเป้าหมายเพื่อตีลูก

ทักษะในการจับไม้

การจับไม้ต้องจัดให้เหมาะและถนัดมือทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวข้อมือในการใช้แบดมินตันตีลูกให้ตีได้ถูกทิศทางการเคลื่อนไหวข้อมือทั้งการตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือการจับไม้ที่นิยมและสามารถเคลื่อนไหว หมุน หรือพริกข้อมือได้คล่องตัวนั้นเป็นการจับไมล์ที่เรียกว่าการจับไม้แบบตัววี

ทักษะการใช้มือและนิ้ว

การใช้มือและนิ้วในการครอบคลุมการตีลูกแบดมินตันนั้นสำคัญมากเพราะการตีแบดมินตันแตกต่างจากการเล่นเทนนิสเพราะแบดมินตันใช้ข้อมือเป็นหลักในทักษะการตีลูก การฝึกทักษะที่ใช้ข้อมือ ทั้งหน้าและหลังมือ

ทักษะการเสิร์ฟ

การเสิร์ฟหรือการส่งรูป เป็นการเริ่มเล่น โดยผู้ได้เสิร์ฟจะส่งต่อลูกโดยใช้ไม้แบดมินตันตีลูกให้อีกฝ่ายผู้รับการเสิร์ฟนั่นก่อนเสิร์ฟโดยใช้ไม้ตีลูกแบดมินตัน ผู้เสิร์ฟต้องจับลูกแบดมินตันให้ถูกต้องซึ่งการจับลูกมี2แบบด้วยกันคือ

 1. จับลูกแบดมินตันในลีกษณะให้ลูกอยู่ในอุ้งมือ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหนีบลูกแบดมินตัน
 2. จับลูกแบดมินตันในลักษณะของการใช้เฉพาะนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจับลูกแบดมินตันบริเวณขนไก่

ทักษะการตีลูกหน้ามือ

 1. การตีลูกโต้หน้ามือเป็น การตีลักษณะนี้จะตำแหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตาย เท้าต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทาง การจับไม้ให้หงายหน้ามือไปในทางที่จะตีลูกไปข้างหน้า เหวี่ยงไม้ไปด้านหลัง และงอข้อศอกเล็กน้อย ไม้แบดมินตันที่ถือในมุมที่เกือบจะเป็นมุมฉากกันท่อนแขนการตีให้ตวัดข้อมือในการตีลูก และบังคับทิศทางของลูกโดยการใช้ข้อมือ
 2. การตีและตบการตีลักษณะนี้ตำแหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตาย เท้าต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางการจับไม้หงายหน้ามือไปทางทิศทางที่จะตีลูกไปข้างหน้าเหวี่ยงไม้ไปด้านหลังและงข้อศอกเล็กน้อยโดยยกไม้ให้พ้นศรีษะพับข้อศอกและพร้อมที่จะตวัดข้อมือตีลูกในลักษณะการตบจากบนลงล่าง
 3. การตีลูกมือล่าง เป็นการตีลูกจากล่างขึ้นบนให้ข้ามตาข่าย การตีลักษณะนี้ตำแหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตาย เท้าต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางการจับไม้ให้หงายหน้ามือไปในทิศทางที่จะตีลูกไปข้างหน้าจับไม้ในลักษณะให้หัวชี้ลงล่างเหวี่ยงไม้ไปด้านหลังและตวัดข้อมือตรีโลกจากล่างขึ้นบนให้ผ่านตาข่าย
 4. การตีลูกหยอดการตีลักษณะนี้ ตำแหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตายเท้าที่ต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทาง การจับไม้ให้หงายมือไปทางทิศทางที่จะตีลูกไปข้างหน้าเหวี่ยง ไม้ไปทางด้านหน้าขวามือ ตีลูก พร้อมก้าวเท้าตามไปด้วยในลักษณะของการส่งแรงการหยอดเฉียดตาข่ายให้มากที่สุด และหลอกฝ่ายตรงข้ามโดยการเปลี่ยนทิศทางของลูกโดยควบคุมทิศทางด้วยข้อมือ

ทักษะการตีลูกหลังมือ

การลูกหลังมือเป็นการตีลูกในลักษณะพลิกหลังมือไปในทางทิศทางที่จะตีลูก มีลักษณะการตีดังนี้

 1. การตีลูกหลังมือ การตีลักษณะนี้ Ttmtprosport ตำแหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตาย เท้าต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง การจับไม้ให้พลิกหลังมือไปในทางทิศทางที่จะตีลูกไปข้างหน้า เหวี่ยงไม้ไปด้านหลังเเละงอข้อศอกเล็กน้อย โดยไขว้มือที่จับไม้เเบดมินตันไปอีกด้านหนึ่ง ของมือที่จับไม้ ถ้าจับขวาเหวี่ยงไขว้ไปทางซ้าย ถ้าจับซ้ายเหวี่ยงไปทางขวา การตีให้ตวัดข้อมือในการตีลูกเเละบังคับทิศทางของลูก โดยการใช้ข้อมือ
 2. การตีลูกหยอดหลังมือ การตีลักษณะนี้ ตำเเหน่งการวางเท้าต้องไม่อยู่ในลักษณะของเท้าตาย เท้าต้องพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทุกทาง การจับไม้ให้พลิกหลังมือไปในทิศทางที่จะตีไปข้างหน้า เหวี่ยงไม้ไปทางด้านหน้าขวามือ ตีลูก พร้อมก้าวเท้าด้านเดียวกับมือที่จับไม้ตามไปด้วย ในลักษณะของการส่งเเรง การหยอดครวตวัดข้อมือเบาๆ เพื่อให้ลูกหยอดเฉียดตาข่ายให้มากที่สุด เเละหลอกฝ่ายตรงข้ามโดยการเปลี่ยนทิศทางของลูก โดยควบคุมทิศทางด้วยข้อมือ

ลูกโยน(Lob or Clear)
คือ ลูกที่ตีพุ่งโด่งข้ามไปในระดับสูง และย้อยตกลงมาในมุม 90 องศาในแดนตรงกันข้ามเป็นลูกที่ตีจากเหนือศีรษะ หรือ ลูกที่งัดจากล่างก็ได้ ตีได้ทั้งหน้ามือ โฟร์แฮนด์ และหลังมือ แบ็คแฮนด์

ลูกโยน เป็นลูกเบสิคพื้นฐาน นักเล่นหัดใหม่จะเริ่มจากการหัดตีลูกโยน จึงเป็นลูกเบสิคที่สุดในกีฬาแบดมินตัน มองเผิน ๆ แล้วส่านมากจะคิดว่า ลูกโยนที่เป็นลูกที่ใช้สำหรับการแก้สถานการณ์ โยนลูกข้ามไปสูงโด่งมากเท่าใด ก็จะมีเวลาสำหรับการกลับทรงตัวของผู้เล่นมากเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ลูกโยนอาจจะใช้สำหรับเป็นการเล่นในเชิงรุกก็ได้เช่น การตีลูกโยนแบบพุ่งเร็วจี้ไปยังมุมหลังทั้งสองด้าน จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามตกเป็นฝ่ายรับถ้าอยู่ในสถานการณ์เสียหลักจวนตัว จะทำให้การแก้ไขกลับการทรงตัวได้ยากยิ่งขึ้น

ลูกโยน มีจังหวะการตีคล้ายคลึงกับการตบ การเสริมวิตามิน แต่ไม่ต้องใช้แรงกดมากเท่า แทนที่จะตีกดลูกต่ำกลับเป็นการตีเสยลูกให้พุ่งโด่งขึ้นไปด้านบนสุด สุดแท้แต่ว่าผู้เล่นจะบังคับให้ลูกพุ่งข้ามไปในระดับวิถี ความเร็วตามต้องการลูกโยนที่ข้ามไปอย่างสมบูรณ์แบบ จะต้องมีแรงวิ่งไกลถึงสุดสนามตรงข้าม และต้องไม่ดาดจนคู่แข่งสามารถดักตะปบตีลูกได้ครึ่งทาง ลูกโยนที่ไม่ถึงหลัง หรือตีเข้าสู่มือคู่ต่อสู้ จะทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบ การตีลูกโยน ให้กลับไปดูบทก่อน ๆ ที่ว่าด้วยการตีลูกแรงของการตีลูก และจังหวะฟุตเวิร์คของการตีลูก ฝึกฝนให้ดีจนสามารถจับจังหวะการเหวี่ยงตีลูกโยนไปถึงด้านหลังของฝั่งตรงข้ามได้อย่างง่าย ๆและสบาย ๆ ในจังหวะ วิถี และระดับที่เราสามารถบังคับให้ลูกข้ามไปตามที่ต้องการ

ลูกโยนอาจจะแบ่งออกมาได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • ลูกโยนหน้ามือ (Forehand Clear)
 • ลูกโยนหลังมือ (Backhand Clear)
 • ลูกงัดโยน (Underhand Clear)

ลูกโยนหน้ามือ

แรงที่ตีเกิดจากการประสานงานของแรงที่เหวี่ยง แรงตวัด การสะบัดของลำแขนข้อมือจังหวะฟุตเวิร์คที่ถูกต้อง บวกกับการเปลี่ยนน้ำหนักตัวจากเท้าหลังไปสู่เท้าหน้า โดยที่แรงตีที่ผ่านแร็กเก็ตไปสัมผัสลูกในช่วงวินาทีที่ถูจังหวะจะโคน รวมแรงดีด ผลัก ดันให้ลูกพุ่งสูงโด่งไปยังสนามตรงข้าม ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ลูกโยนหลังมือ

แรงตีเกิดจากการ ประสานงานเช่นเดียวกันกับ การตีลูกหน้ามือ แต่การวางฟุตเวิร์คสลับกันและไม่มีแรงที่โถมที่มาจากการเปลี่ยนน้ำหนักตัวจากเท้าหลังไปสู่เท้าหน้า แรงตีลูกหลังมือเกือบทั้งหมดจึงมาจากแรงเหวี่ยง แรงตวัด และการสะบัดลำแขน กับข้อมือเท่านั้น โดยเหตุที่การตีลูกหลังมือ แหล่งที่มาของแรงตีลูกมีจำกัด แรงเหวี่ยง แรงตวัดของลำแขนที่มาจากหัวไหล่ กับแรงที่เกิดจากการสะบัดข้อมือ จึงจำเป็นต้องประสานงานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืนเป็นจังหวะเดียวโดยทฤษฎีแล้ว ลูกหลังมือน่าจะเป็นลูกรับสำหรับแก้ไขสถานการณ์มากกว่าเป็นลูกบุกแต่ถ้าฝึกตีลูกให้แรงและมีความคล่องแคล่วชำนาญ จะกลายเป็นการตีลูกที่ผู้เล่นสามารถสร้างเขี้ยวเล็บให้แก่การตีลูกหลังมือของตนกลายเป็นการเล่นเชิงรุก ได้จังหวะของการดีด สะบัดข้อมือที่กระทำได้ในเสี้ยววินาทีกับแรงเหวี่ยงของแร็กเก็ตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เล่นสามารถพลิกโฉมจากการเกมรับเป็นเกมรุกได้ในบัดดล เพียงแต่บิดหน้าแร็กเก็ต เปลี่ยนจุดเป้าหมายการตี ลูกก็จะวิ่งไปอีกทางหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างสัดส่วนของการเล่นลูกหลอก ได้อย่างแพรวพราวด้วยลูกหลังมือ ไม่ว่าจะเป็นลูกโยนหลังมือกระแทกไปมุมหนึ่งมุมใดของสองมุมหลัง หรือแตะหยอดด้วยหลังมือขนานเส้น หรือทแยงมุมก็สามารถจะทำได้

ลูกงัดโยน

คือการตีลูกโดยช้อนตวัดตีลูกจาก ล่างสะบัดขึ้นด้านบนเป็นการช้อนตีลูกจากต่ำไปสู่สูงเป็นที่ลูกที่ไม่ต้องใช้แรงเหวี่ยงตีมากเท่าไหร่ ใช้ข้อกระตุกหรือสะบัดลูกก็จะปลิวออกจากแร็กเก็ตอย่างง่ายดาย ส่วนมากจะเป็นลูกที่เข้าประชิดด้านหน้าของสนามเช่น การเข้ารับลูกแตะหยอดหรือลูกหยอดที่ฝ่ายตรงข้ามส่งข้ามมา หรือการรับลูกตบเป็นต้น

ลูกงัดใช้ตีได้ทั้งหน้ามือและหลังมือ เป็นลูกที่ได้แรงตีมาจากการตวัด กระตุกหรือสะบัดของข้อมือมากกว่าแรงตีจากแหล่งอื่น การตีลูกงัดผู้เล่นต้องยืดแขนและตีลูกสุดช่วงแขน ลูกงัดบริเวณหน้าตาข่ายถ้าเข้าประชิดลูกได้เร็ว มีโอกาสตีลูกในระดับสูง จะใช้เป็นลูกหลอกล่อคู่ต่อสู้ด้วยการเล่นลูกสองจังหวะ เหยียดแขนยื่นแร็กเก็ตออกไป จะทิ้งเป็นลูกหยอดก็ได้ หรือจะกระแทกลูกไปด้านหลังของสนามตรงข้ามก็ได้ จะเป็นการเล่นลูกหลอกสองจังหวะท่ำคัญอีกลูกหนึ่งในเกมการเล่นแบดมินตันที่ผู้เล่นทุกคนจะมองข้ามไม่ได้

การงัดลูกแบ่งเป็นสองวิถีใหญ่ ๆ คือ การงัดลูกให้พ่งข้ามไปโดยไม่โด่งมากนัก ใช้เป็นการงัดลูกแบบรุก อีกวิถีหนึ่งคือการงัดลูกโด่งดึงให้คู่ต่อสู้ไปด้านหลังสนาม เพื่อให้เวลาสำหรับการกลับทรงตัวสู่จุดศูนย์กลางได้มากขึ้นฝึกหัดตีลูกโยนตามหลักวีธีที่แนะนำมาถึงขั้นตอนนี้ โปรดอย่าลืมหลักขั้นพื้นฐานที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทก่อน ๆ ทุกครั้งที่ตีลูกนั้น จะต้องไม่ลืมหลักการตีลูกใหญ่ ๆดังนี้ คือ

 1. หน้าแร็กเก็ตต้องตั้งให้ตรงขณะตีลูก
 2. ขณะที่แร็กเก็ตสัมผัสกระทบตีลูกนั้นแขนทั้งสองของผู้เล่นจะต้องเหยียดตรงอยู่ในแนวตรงเสมอ
 3. วิ่งเข้าไปหาลูกอย่ารอให้ลูกวิ่งเข้ามาหาเรา
 4. เข้าประชิดลูกในระดับสูงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้และ
 5. ต้องรู้จักดักลูก และเข้าปะทะลูกเสมอ

ลูกตบ (Smash)

ในเกมแบดมินตัน ลูกตบเป็นลูกที่เด็ดขาดที่ตีจากเบื้องสูงกดลงสู่เป้าหมายให้พุ่งสู่พื้นในวิถีตรงที่รุนแรง และเร็วที่สุดเป็นลูกที่พุ่งไปสู่เป้าหมายด้วยความเร็วที่สุดสูงกว่าเกมเล่นอื่น ๆ ที่ใช้แร็กเก็ต เป็นลูกที่ใช้บีบบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องตกเป็นฝ่ายรับ มีเวลาจำกัดสำหรับการเตรียมตัวตอบโต้ ลูกตบเป็นลูกฆ่า เป็นลูกทำแต้มที่ได้ผลถ้ารู้จักใช้อย่างถูกต้อง

 1. เมื่อคู่ต่อสู้โยนลูกข้ามตาข่ายเพียงครึ่งสนามหรือส่งลูกมาไม่ถึงหลัง
 2. เมือต้องการบีบให้คู่ต่อสู้เสียหลัก ผละออกจากจุดศูนย์กลาง
 3. เมื่อต้องการให้คู่ต่อสู้กังวลใจ พะวงอยู่กับการตั้งรับ
 4. เพื่อผลของการหลอกล่อ เมื่อคู่ต่อสู้เกิดความกังวลใจ ทำให้ประสิทธิผลของการใช้ลูกหลักอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
 5. เมื่อต้องการเผด็จศึกยุติการตอบโต้ หรือใช้เมื่อคู่ต่อสู้เผลอตัว หรือเสียหลักการทรงตัวบุกทำคะแนนด้วยลูกเด็ดขาด

ประโยชน์การเล่นกีฬาแบดมินตัน การเสริมวิตามิน

 1. ทำให้ร่างกาย และอวัยวะทุกส่วนได้พัฒนาอยู่เสมอโดยเฉพาะข้อมือ แขน ขา และสายตา
 2. เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมรรถภาพทางร่างกายที่ดี คือ ความแข็งแรง ความอดทน การทำงานสัมพันธ์กันของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ พลังความยืดหยุ่นของอวัยวะต่าง ๆ ความคล่องตัว ความทนทานของกล้ามเนื้อ และระบบไหลเวียนเลือด ดังนั้น จึงทำให้ผู้เล่นแข็งแรงอยู่เสมอ
 3. ถ้าเล่นแบดมินตันเพื่อความอดทน จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น เพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารให้สูงขึ้น เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจให้ลึกและดีขึ้นด้วย
 4. แบดมินตันมีวิธีการตีลูกหลายแบบ จึงมีเทคนิคเล่นมากมายที่ทำให้ การฝึกฝนการใช้ปัญญาอยู่ตลอดเวลา
 5. เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความฉลาด ไหวพริบ และการส่อหลอกประกอบ จึงกล่าวได้ว่าการเล่นแบดมินตันเป็นสงครามด้วยความฉลาด เพราะการเล่นมีการรุก – รับตลิดเวลา
 6. ช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียด และสร้างความพอใจให้ผู้เล่น เพราะคนทั่วๆ ไปต้องการเล่นให้สนุกสนานปล่อยอารมณ์ไปกับการเคลื่อนไหวตามชนิดต่าง ๆ ของกิจกรรม ตามหลักจิตวิทยาแล้ว แบดมินตันยังช่วยเสริมสร้างและรักษาจิตใจได้อีกด้วย
 7. สร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ มิตรภาพ และการแสดงออกที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เพราะการเล่นต้องเล่นร่วมกับคนอื่น ๆ ได้มีการพบปะสังสรรค์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งหญิง และทั้งชาย จะได้รับประโยชน์เท่าๆ กัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *