whey protein

whey protein คุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายที่ดี

whey protein

whey protein คือ โปรตีนหลักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำนม โดยปกติในน้ำนมต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดหลัก คือ เวย์โปรตีน (Whey Protein) และเคซีนโปรตีน (Casein Protein) เช่น ในน้ำนมแม่จะมีสัดส่วนของเวย์โปรตีนต่อเคซีนโปรตีนเป็น 80:20 ในขณะที่นมวัวทั่วไปจะมีสัดส่วนเวย์โปรตีนต่อเคซีนโปรตีน 20:80

เวย์โปรตีนนั้นอุดมด้วยกรดอะมิโนจำเป็นสูง นอกจากน้ำนมแล้ว อาหารที่อาจมีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบยังได้แก่ ไอศกรีม ขนมปัง นมสูตรโปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วน และอาหารอื่น ๆ ซึ่งแต่ละอย่างอาจผ่านกระบวนการปรุงที่หลากหลาย ทำให้มีระดับโปรตีน น้ำตาล แร่ธาตุ และไขมันที่แตกต่างกันออกไป

นอกจากนี้ เวย์โปรตีนยังเป็นโปรตีนที่ร่างกายย่อยได้ง่าย และมักนำมาใช้ในรูปแบบอาหารเสริมโปรตีนเพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและเบาหวาน รวมทั้งการสูญเสียมวลกระดูก และอีกสารพัดประโยชน์ด้านสุขภาพ

ประโยชน์เหล่านี้ของเวย์โปรตีนจะน่าเชื่อถือได้เพียงใด ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการแพทย์ทางธรรมชาติ (Natural Medicines Comprehensive Database) แบ่งระดับความน่าเชื่อถือของการใช้การรักษาทางเลือกจากธรรมชาติเป็น 7 ระดับ ได้แก่

ได้ผล (Effective) น่าจะได้ผล (Likely Effective) อาจได้ผล (Possibly Effective) อาจไม่ได้ผล (Possibly Ineffective) น่าจะไม่ได้ผล (Likely Ineffective) ไม่ได้ผล (Ineffective) และยังมีหลักฐานไม่เพียงพอต่อการบ่งบอกประสิทธิภาพ (Insufficient Evidence to Rate) โดยระบุประสิทธิภาพของเวย์โปรตีนต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ตามหลักฐานการศึกษาวิจัยที่พบในปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้

การรักษาที่อาจได้ผล

ป้องกันการเกิดผื่นผิวหนัง ลักษณะผื่นผิวหนังที่ก่อให้เกิดอาการแดงหรือคันในทารกอาจป้องกันได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเวย์โปรตีน มีการศึกษาหนึ่งทดลองกับทารกจำนวน 216 คน ที่มีความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากอาหารสูง โดยแบ่งกลุ่มให้รับนมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วน (Partial Whey Hydrolysate Formula) นมวัวธรรมดา หรือนมถั่วเหลืองแทนนมแม่จนอายุ 6 เดือน ผลพบว่าภาวะผื่นผิวหนังมีความรุนแรงน้อยลงในกลุ่มรับประทานนมโปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วน เมื่อเทียบกับทารกอีก 2 กลุ่ม จึงคาดว่าการรับประทานเวย์โปรตีนนั้นมีความเชื่อมโยงกับอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้และอาการแพ้อาหารในเด็กที่ลดลง

ป้องกันโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผื่นผิวหนังข้างต้น เพราะอาจทำให้เด็กมีอาการแพ้จนเกิดผื่นบนผิวหนังขึ้น นอกจากงานวิจัยที่ชี้ว่าการรับประทานนมสูตรเวย์โปรตีนในทารกอาจช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ยังมีข้อสรุปจากการทบทวนและวิเคราะห์งานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนมวัวและนมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนต่อทารกที่เสี่ยงมีอาการแพ้อย่างเป็นระบบ กล่าวว่าทารกกลุ่มที่ได้รับนมสูตรเวย์โปรตีนมีอัตราการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงอายุก่อน 3 ปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เช่นเดียวกับการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใช้นมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนกับทารกที่มีความเสี่ยงต่ออาการแพ้สูง จำนวน 58 รายในช่วง 6 เดือนแรกจนถึงอายุ 12 เดือน ผลปรากฏว่าอาการผิวหนังแดงหรือคันลดน้อยลงในกลุ่มที่รับประทานเวย์โปรตีนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังมีอัตราการแพ้โปรตีนนมวัวลดลง ทว่าแม้การรับประทานนมเวย์โปรตีนจะลดความเสี่ยงการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ แต่อาจไม่ได้ช่วยรักษาเมื่ออาการของโรคพัฒนาขึ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากอาหารในเด็กที่ดีที่สุดก็คือการให้รับประทานนมแม่ โดยมีคำแนะนำว่าเด็กแรกเกิดควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้ เพราะนอกจากในปัจจุบันจะยังไม่สามารถรับรองได้ว่าเวย์โปรตีนช่วยป้องกันอาการแพ้ได้จริง การให้ทารกรับประทานเวย์โปรตีนอาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคผื่นผิวหนังในเด็กเสียเอง นมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนจึงควรนำมาใช้เป็นทางเลือกในการลดความเสี่ยงกรณีที่ไม่สามารถรับประทานนมแม่ได้เท่านั้น

เสริมคุณค่าทางสารอาหาร มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แนะนำว่าการให้ผู้สูงอายุหรือหญิงที่ออกกำลังกายเสร็จใหม่ ๆ รับประทานเวย์โปรตีน เพราะเชื่อว่า เวย์โปรตีนอาจมีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนั้น มีการวิจัยพบว่าเวย์โปรตีนช่วยเพิ่มระดับกรดอะมิโนจำเป็นในเลือดและสร้างโปรตีนที่ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคาดว่าเวย์โปรตีนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยม ความเร็ว และหากมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเวย์โปรตีนในด้านนี้เพิ่มเติมต่อไปก็อาจช่วยยืนยันได้อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้น

ทุกคนกินเวย์โปรตีนได้และให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน

คำถามที่ทุกคนน่าจะข้องใจเหมือนกันคือถ้าเวย์โปรตีนมีประโยชน์ขนาดนี้ ใครก็กินเวย์โปรตีนได้จริงหรือ ผศ.ดร.ฉัตรภา กล่าวถึงงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มคน 4 กลุ่มที่กินเวย์โปรตีน จากมายเวย์ MY WHEY ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 (ไม่กินเวย์โปรตีน ไม่ออกกำลังกาย)
  • กลุ่มที่ 2 (ไม่กินเวย์โปรตีน ออกกำลังกาย)
  • กลุ่มที่ 3 (กินเวย์โปรตีน ไม่ออกกำลังกาย)
  • กลุ่มที่ 4 (กินเวย์โปรตีน ออกกำลังกาย)

โดยทั้ง 4 กลุ่มที่เข้าร่วมงานวิจัยจะมีภาวะน้ำหนักเกินถึงเป็นโรคอ้วน เวย์ โปรตีน TMT งานวิจัยต้องการหาคำตอบที่ว่าการกินเวย์โปรตีนจะช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักหรือไม่ ถ้าลดน้ำหนักและไม่กินเวย์โปรตีนจะมีประสิทธิภาพอย่างไรต่อร่างกาย หรือถ้าไม่ออกกำลังกายเลย กินแต่เวย์โปรตีน จะทำให้อ้วนขึ้นจริงหรือเปล่า

“หลังจาก 4 กลุ่มตัวอย่างกินเวย์โปรตีนจากมายเวย์ MY WHEY เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ให้ข้อสรุปที่ว่าการกินเวย์โปรตีนร่วมกับการออกกำลังกายจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้สุขภาพดีมากที่สุด กลุ่มของคนที่ออกกำลังกายและกินเวย์โปรตีนจะมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ออกกำลังกายและไม่กินเวย์โปรตีน เนื่องจากการออกกำลังกายมีการใช้กล้ามเนื้อ หากกินแล้วไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอจะทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ดังนั้นการกินเวย์โปรตีนจึงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นกับกลุ่มคนที่กินเวย์และออกกำลังกาย

“ในกลุ่มคนที่ควบคุมน้ำหนัก งานวิจัยพบว่ากลุ่มที่กินเวย์โปรตีนแต่ไม่ออกกำลังกายมีการลดลงของน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการกินเวย์โปรตีนในช่วงเช้าจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้ยาวนานขึ้น โปรตีนจะช่วยให้อยู่ท้อง รู้สึกเต็มอิ่มมากขึ้น พอรู้สึกเต็มอิ่ม ความอยากกินของจุบจิบก็น้อยลง จึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้”

การกินโปรตีนสูงยังช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อมากขึ้นก็เหมือนเรามีเตาเผา (ไขมัน) ที่ใหญ่ขึ้น สมรรถนะดีขึ้น ช่วยให้การเผาผลาญร่างกายดีขึ้นไปด้วย ผลที่ตามมาคือน้ำหนักลดลงตามผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

ประโยชน์ที่มากกว่ามวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักที่ลดลง ‘เวย์โปรตีนช่วยลดอาการอักเสบของร่างกาย’

ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้จากงานวิจัยเวย์โปรตีนจากมายเวย์ MY WHEY คือเวย์โปรตีนของแบรนด์นี้เป็นโปรตีนที่สกัดจากนม ดึงเอาคาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และน้ำตาลออกไป จึงมีปริมาณโปรตีนต่อ 1 มื้อสูงถึง 29 กรัม

ปริมาณโปรตีนที่สูงส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดการอักเสบของร่างกาย TMT whey protien โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกาย ร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงาน กระบวนการนี้เองที่ทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บ ร่างกายเกิดการอักเสบ ผลวิจัยยืนยันว่าคนที่กินเวย์โปรตีนจะลดอาการอักเสบของร่างกายได้

ยังเน้นย้ำว่าอย่ามองข้ามการอักเสบของร่างกายเด็ดขาด เนื่องจาก “บางครั้งเราไม่เห็นหรอกว่าเราอักเสบในร่างกายอย่างไร ซึ่งภาวะนี้เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอักเสบมาเป็นที่หนึ่งมากกว่าระดับไขมันในเลือดหรือระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีภาวะการอักเสบลดลงเท่าไร สุขภาพร่างกายเราก็จะดีเท่านั้น”

คุณประโยชน์จาก whey โปรตีน

1.ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การกินเวย์โปรตีนจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคร้ายต่างๆ มากขึ้น นั่นก็เพราะเวย์โปรตีนจะทำการเพิ่มสารกลูตาไธโอนให้กับร่างกาย โดยสารตัวนี้จะทำหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยตรง จึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มักจะมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายบ่อยๆ การกิน Whey โปรตีน ก็จะช่วยได้ดีทีเดียว

2.เพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับหัวใจและหลอดเลือด

ในเวย์โปรตีนมีสารเปปไทด์ที่จะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้มีความปกติและป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกอนขึ้นในเส้นเลือด จึงทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น แถมลดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือภาวะเส้นเลือดอุดตันได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็สามารถยับยั้งสาร ACEที่เป็นตัวการทำให้เส้นเลือดตีบตันได้เช่นกัน

3.ควบคุมน้ำหนัก

สำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักเพื่อการมีหุ่นเพรียวสวย เวย์โปรตีน ก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น นั่นก็เพราะในเวย์โปรตีนมีสารเปปไทด์และแร่ธาตุหลายชนิดที่จะช่วยสลายไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษามวลกล้ามเนื้อของร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การกินเวย์โปรตีนก่อนมื้ออาหารก็จะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานขึ้นอีกด้วย

4.ฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย

หลังออกกำลังกายเสร็จ จากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักหน่วงอาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บและมีอาการเมื่อยล้าได้ ซึ่งการกินเวย์โปรตีนก็จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ ที่เกิดการสึกหรอได้เป็นอย่างดี และทำให้อาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อลดน้อยลงอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนให้นักกีฬากินเวย์โปรตีนหลังจากซ้อมกีฬาหรือหลังการแข่งเสมอ รวมถึงผู้ที่มักจะออกกำลังกายบ่อยๆ ก็ควรกินเวย์โปรตีนเช่นกัน

5.เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูก

รู้ไหมว่าในเวย์โปรตีนมีปริมาณแคลเซียมสูงมากถึง 800 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม การทานเวย์โปรตีนเป็นประจำจึงสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้เป็นอย่างดี พร้อมลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนหรือภาวะกระดูกเปราะบางได้ดีอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงควรกินเวย์โปรตีนบ่อยๆ โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยทองขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่มักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกมากที่สุดนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างกายของคนเราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้แค่มื้อละไม่เกิน 500 มิลลิกรัมเท่านั้น จึงควรแบ่งกินออกไปมื้อๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

6.สร้างกล้ามเนื้อแบบปลอดไขมัน

กล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันล้วนเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพราะนั่นหมายถึงการมีรูปร่างที่สวยกระชับไร้ไขมันมากวนใจนั่นเอง โดยการกินเวย์โปรตีนก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ปลอดไขมันได้ดีที่สุด นั่นก็เพราะว่าใน เวย์โปรตีน มีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งชื่อว่าลิวซีน สามารถดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรองจากตับ จึงทำให้กล้ามเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีไขมันผสมอยู่และมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่แพ้กับกล้ามเนื้อทั่วไปเลยทีเดียว

7.ป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อ

เมื่ออายุมากขึ้น กล้ามเนื้อจะค่อยๆ สูญเสียไปจนเกิดอาการกล้ามเนื้อพร่องได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมด้วย Whey โปรตีน เพราะจะช่วยลดการสูญเสียของกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดและสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้อย่างดีเยี่ยม แต่อย่างไรก็ตามควรเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ ควบคู่ไปด้วย เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปก็จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอและเกิดการสูญเสียมากขึ้นนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *